A „Jó tanuló, jó tájfutó” pályázat kiírása – 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dr. Fekete Jenő György, a BTFSZ tiszteletbeli elnöke ez évben is meghirdeti a „Jó tanuló, jó tájfutó” pályázatot. Jutalomban részesülnek a tanulmányokban és a tájfutásban (bármely szakágban) egyaránt legjobb eredményt elért egyetemi és főiskolai hallgatók.

A pályázaton részt vehet minden, első alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, bármely magyarországi egyetemen, vagy főiskolán tanuló, nappali tagozatos hallgató, aki valamelyik budapesti tájfutó szakosztály igazolt versenyzője.

A pályázaton nem vehet részt az a hallgató, aki legalább 3,01-es tanulmányi eredményt nem ért el a két értékelendő félév összevont átlagában, és az alább feltüntetett sportkategóriák egyikéből sem tud eredményt felmutatni. Értékelendő tanulmányi időszaknak számít a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi szemesztere (keresztféléves rendszerben értelemszerűen ugyanez a két félév). Sport-teljesítmény szempontjából a 2017. évben elért eredmények számítanak.

A pályázat nem függ más szervezetek által adott tanulmányi ösztöndíjtól, pályázattól, vagy egyéb jutalomtól.

 

Az elbírálás szempontjai

Tanulmányi eredmény: Sporteredmény:

A 2016/17-es tanév őszi és tavaszi szemeszterének EB/VB (egyéni/váltó)
összevont tanulmányi átlaga Egyetemi és Főiskolai VB (egyéni/
Magyar bajnokság (egyéni/váltó)
A magyar válogatott programjában
lévő kiemelt nemzetközi verseny
Egyetemi és Főiskolai Bajnokság
(egyéni/váltó)

 

A pályázathoz kapcsolódó igazolásokról

A pályázatot a hiánytalanul kitöltött EGYÉNI NEVEZÉSI LAPON kell benyújtani. Erre kell rávezetni az egyetem/főiskola Tanulmányi Osztályának, ill. a szakosztály vezetőjének igazolását az elért eredményekről. Az értesítési címet csak akkor kell kitölteni, ha az nem azonos a lakáscímmel.

 

Egyéb tudnivalók

– Az egyéni nevezési lap letölthető: egyéni nevezési lap.
– A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4. A pályázatot Dr.Fekete Jenő György
e-mail címére kérjük elküldeni: fekete.jeno1@chello.hu , és telefonon megerősíteni: 385-6373
(üzenetrögzítő van).
– Az ünnepélyes díjkiosztó ünnepséget 2018. januárjában tartjuk a Budapesti Tájfutó Napok
keretében. Az első három helyezett pénzjutalomban részesül és oklevelet kap.
– Nem a kiírás szerint benyújtott, vagy a pályázati határidő lejárta után benyújtott, ill a
valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazó pályázatok kizárásra kerülnek.
– A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Dr. Fekete Jenő György, tel: 385-6373,
e-mail: fekete.jeno1@chello.hu

Budapest, 2017. augusztus hó